Homepagina > Informatie over > Ambulancezorg

Ambulancezorg

Er is een ongeluk gebeurd of er is een noodsituatie. Wat moet u dan doen? Hoe u het beste kunt handelen hangt af van de situatie waarin het ongeval is gebeurd. Maar ook de toestand van slachtoffers is belangrijk

Direct hulp nodig?

Bel meteen 112 als u met spoed een ambulance nodig heeft. Vertel rustig en duidelijk aan de centralist van de meldkamer waar u bent en wat er aan de hand is. U hoort welke hulp gestuurd wordt en krijgt instructies.

Wat doet de ambulancezorg van de GGD Brabant-Zuidoost?
Onze afdeling ambulancezorg is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Dit betekent dat wij 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat staan om met spoed de juiste patiëntenzorg te bieden.  

Niet levensbedreigend?

  • Neem contact op met uw huisarts als er geen sprake is van levensgevaar. Na 17.00 uur kunt u terecht bij de Huisartsenpost.
  • Maak nooit misbruik van 112. Hierdoor kunnen mensen die écht snel hulp nodig hebben, mogelijk niet geholpen worden.

Onderzoek patiëntwaardering ambulancezorg

Heeft u in september ambulancezorg gehad, dan kunt u in oktober en november de vraag krijgen om deel te nemen aan een onderzoek om de ambulancezorg te verbeteren. Nivel voert dit onderzoek uit namens GGD Brabant-Zuidoost. Patiënten ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over de ervaringen met de verleende ambulancezorg. We stellen uw deelname zeer op prijs. Maar als u niet wil deelnemen aan het onderzoek, dan kunt u dit doorgeven aan de GGD Brabant-Zuidoost met een mail naar info@ggdbzo.nl of door te bellen naar 088 0031 100. Uw adresgegevens worden dan niet gebruikt en u ontvangt geen uitnodiging voor het onderzoek.