Homepagina > Informatie over > Ambulancezorg > Verbruikskosten AED

Verbruikskosten AED

Organisaties die geen zorgaanbieder zijn, zoals supermarkten en sportverenigingen, kunnen vanaf 2018 de kosten voor de directe inzet van een AED declareren bij GGD Brabant-Zuidoost.

Regelgeving vergoeding AED
De minister van VWS heeft budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van de Automatische Externe Defibrillator (AED) na een reanimatie te vergoeden. Deze regeling is bedoeld om het verbruik van AED's zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dat is heel belangrijk want elke AED-inzet is immers gericht op levensreddend handelen. Vanaf 2018 kunnen organisaties die geen zorgaanbieder zijn, zoals supermarkten en sportverenigingen, de kosten voor de directe inzet van AED’s vergoed krijgen via GGD Brabant-Zuidoost.

Belangrijke informatie

 • De regelgeving gaat in op 1 januari 2018.
 • De mogelijkheid tot declareren staat open voor elke niet WMG-zorgaanbieder.
 • Declaratie vindt plaats bij de ambulancezorg in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden.

Voorwaarden voor vergoeding

 • Het verbruik is gekoppeld aan een daadwerkelijke inzet van de AED ten behoeve van een reanimatie.
 • Het verbruik betreft pads en/of het uitlezen van de AED.
 • Batterijen worden alleen vergoed indien verbruik daadwerkelijk gekoppeld is aan de betreffende reanimatie (zoals wanneer de batterij iedere keer na de inzet van de AED vervangen moet worden).
 • Niet in aanmerking voor vergoeding komen:
  - Verbruiksartikelen die over datum zijn.
  ‐ Verbruiksartikelen die periodiek vervangen moeten worden (zoals batterij).
  ‐ Overige reguliere, eventueel terugkerende, kosten.

Werkwijze voor declaratie verbruikskosten AED
Vul onderstaand formulier volledig in en stuur een kopie van de nota van de door u betaalde kosten mee als bijlage.

 Declaratieformulier verbruikskosten AED

Naam declarant *


Adres, postcode en woonplaats *


E-mailadres *


Adres van de locatie waar AED is ingezet *


Datum van reanimatie *

Selecteer een datum in de agenda.

Omschrijving te declareren kosten *


Datum declaratie *

Selecteer een datum in de agenda.

Te declareren bedrag *


IBAN bankrekeningnummer declarant *


Bijlagen