Homepagina > Over ons > Publicaties > Enquête kinderen

Enquête kinderen

GGD Jeugdmonitor 0-11 jaar

Algemene vragenlijst naast individuele contactmomenten.
Vanaf de geboorte wordt de ontwikkeling en de gezondheid van elk kind goed in de gaten gehouden en ondersteund. Eerst bij het consultatiebureau en vanaf vier jaar bij de Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Daarnaast heeft de GGD in 2005, 2008 en 2013 een Jeugdmonitor 0-11 jaar uitgevoerd. Dit onderzoek beschrijft de gezondheid, het welzijn, het gedrag en de behoeften van kinderen en hun ouders in uw gemeente. Met de gegevens uit het onderzoek kunnen we vaststellen op welke manier de GGD en de gemeenten in onze regio ondersteuning kunnen bieden aan ouders bij de gezondheid en ontwikkeling van hun kind.

Resultaten Jeugdmonitor 0-11 jaar in 2013
Eind 2013 vulden bijna 12.000 ouders van kinderen schriftelijk of via internet de vragenlijst van de Jeugdmonitor 0-11 jaar in. Een kleine greep uit de resultaten:
  • Veruit de meeste ouders beoordelen de gezondheid van hun kind positief. Circa 96% van de ouders ervaart de gezondheid van hun kind als (heel) goed.
  • Eén op de vijf ouders ervaart momenteel problemen met de ontwikkeling van hun kind. Net als in 2008 worden leerproblemen daarbij het meest genoemd door ouders.
  • Circa 93% van de ouders geeft aan dat ze de opvoeding van hun kind goed aan kunnen. Bijna alle ouders kunnen met opvoedingsvragen terecht bij familie of vrienden.
  • Ongeveer één op de tien ouders zou wel graag meer ondersteuning wensen van mensen uit hun omgeving, vooral praktische hulp.
  • Een kwart van de kinderen wordt wel eens gepest, vooral op school. Ruim 1% wordt (heel) vaak gepest. Veruit de meeste ouders vinden hun kind voldoende weerbaar. Ruim 60% vindt dat het kind voor zichzelf kan opkomen en 'nee' kan zeggen tegen andere kinderen. Eén op de zes ouders heeft behoefte aan ondersteuning bij het (meer) weerbaar maken van hun kind.
Resultaten per gemeente in Zuidoost-Brabant
Voor alle gemeenten in de regio zijn de resultaten van de monitor beschreven in een infographic en in een tabellenboek. Op verzoek van diverse gemeenten zijn daar ook de resultaten van subregio's aan toegevoegd. Bent u benieuwd naar de resultaten in uw gemeente? U vindt ze op uw gemeentepagina in het GGDKompas en op www.ggdgezondheidsatlas.nl.

Wilt u meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Onderzoek, sector Gezondheidsbevordering, telefoon 088 0031 436.